»På jobbet är väl alla hetero?«

 

19 december 2008:

Klicka på länken till höger för att ladda ner På väg mot ett öppnare arbetsliv, en rapport om hur det har gått för de 38 organisationerna som i slutet av projektet Fritt Fram lovade att främja likabehandling oavsett sexuell läggning på sina arbetsplatser under 2008.

Rapporten har tagits fram av RFSL och HomO, på uppdrag av Fritt Fram.

 

Pressmeddelande 2007 12 10:
Framsynta arbetsgivare tar över 100 steg mot ett öppnare arbetsliv för alla - oavsett sexuell läggning


För första gången i svenskt arbetsliv kommer en mängd olika aktörer, alltifrån stora industriföretag till mindre tjänsteföretag, fackförbund, myndigheter och kommuner från hela landet, att göra en insats för att skapa ett öppnare klimat för både anställda och kunder. Aldrig tidigare har så många samtidigt tagit ett steg framåt för att skapa ett öppnare arbetsklimat genom att motverka diskriminering pga. sexuell läggning.

- Detta är något helt unikt. 38 olika aktörer från vitt skilda branscher och delar av landet uttrycker en ambition om att ta ett konkret steg för att skapa ett öppnare arbetsklimat inom sina befintliga verksamheter med fokus på sexuell läggning, säger Gunnar Svensson, koordinator för det EU-finansierade arbetslivsprojektet Fritt Fram.

Under det kommande året år kommer de enskilda aktörerna t.ex. att utbilda lednings-grupper och verksamhetschefer. Insatserna kan också handla om att granska informationsmaterial så att de bild- och språkmässigt fungerar för alla medarbetare och kunder och inte utestänger homo- och bisexuella eller att sponsra och delta i hbt-evenemang som t.ex. Pride- festivalen.

I sex år har arbetslivsprojektet Fritt Fram jobbat med att skapa ett öppnare arbetsmiljöklimat i svenskt arbetsliv genom att öka kompetensen kring hur man motverkar diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Nu tar pionjärprojektet slut men frågan kommer att leva vidare genom att 38 aktörer på egen hand nu kommer att fortsätta arbetet.

Listan över de olika aktörerna presenteras i samband med att Fritt Fram imorgon släpper metodrapporten "100 steg mot ett öppnare arbetsliv" som innehåller konkreta råd och metoder om hur man som arbetsgivare eller fackförbund kan skapa ett öppnare och därigenom ett mer effektivare samt lönsammare arbetsklimat med fokus på sexuell läggning.

1. Volvo personvagnar
2. Posten
3. Swedbank
4. Ving
5. Securitas Sverige AB
6. Almega
7. NCC
8. IBM
9. Rica Hotel Kungsgatan, Stockholm
10. MultiPartner som ingår i One Media
11. AB Volvo
12. TCO
13. IF Metall
14. SEKO
15. ST Migrationsverket
16. Officersförbundet
17. Akademikerförbundet SSR
18. Kommunal
19. Kyrkans Akademikerförbund
20. Polisförbundet
21. BYA
22. Karlstads kommun
23. Byrån för lika rättigheter - Kista
24. Örnsköldsviks museum o konsthall
25. Länsstyrelsen i Stockholms län
26. Göteborgs stad
27. Länsstyrelsen i Västerbottens län
28. Landstinget i Jönköpings län
29. Hjortmossens arbetslivsinriktade rehabilitering
30. Huddinge kommun
31. Polismyndigheten i Stockholms län
32. Linköpings universitet
33. Sveriges Kommuner och Landsting
34. Försvarsmakten
35. Södertälje kommun
36. Eskilstuna kommun
37. Lärarförbundet
38. Apoteket

För mer information kontakta:
Gunnar Svensson, koordinator Fritt Fram
Mobil: 070 8805 866
E-post: gunnar@integratia.se

Kristina Börjeson, Trimedia Stockholm
Mobil: 070 8788 009
E-post: kristina.borjeson@trimedia.se

Om lanseringen av 100 steg mot ett öppnare arbetsliv
När: Tisdagen den 11 december, kl. 10.00 - 11.00
Var: TCO, Linnégatan 14, Stockholm

Om Fritt Fram
Sedan 2001 har arbetslivsprojektet Fritt Fram jobbat med att skapa ett öppnare arbetsmiljöklimat genom att öka kompetensen kring hur man motverkar diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Detta har man åstadkommit genom att utveckla, producera och sprida utbildningsmaterial, finansierat forskning om arbetsmiljö kopplat till diskrimineringsgrunden sexuell läggning samt utbildat närmare 20 000 chefer och medarbetare runt om i Sverige.
Nu tar Fritt Fram slut men frågan kommer att leva vidare genom att 38 framsynta och föredömliga svenska företag, myndigheter, kommuner och organisationer på egen hand nu kommer att fortsätta arbetet i sina verksamheter. Projektet Fritt Fram har varit delfinansierat genom EU:s Equalprogram. (www.frittfram.se)

Fakta om sexuell läggning och arbetslivet

· Hälften av alla homo- och bisexuella är inte öppna mot sina arbetskamrater.


· Hälften av alla homo- och bisexuella upplever att deras arbetskamrater har fördomar.

En fjärdedel säger att det förekommer trakasserier på arbetsplatserna mot homo- och bisexuella.

· Det finns stora skillnader i vilken utsträckning hetero- respektive homo- och bisexuella uppfattar kränkande jargonger eller diskriminering på sina arbetsplatser, något som tyder på en omedvetenhet bland de heterosexuella. På frågan om det förekommer nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella i allmänhet på arbetsplatsen svarar 28 procent av de homo- och bisexuella kvinnorna ja, medan endast 8 procent av de heterosexuella kvinnorna svarar ja. (Männen: 25% resp 15%)


· Nio av tio av alla homo- och bisexuella i en rad yrken är inte öppna mot kunder eller brukare. Inom förskolan och äldreomsorgen är t ex över 90 procent av alla homo- och bisexuella inte öppna mot kunder och brukare.


· Att arbeta i en miljö där diskriminering förekommer påverkar hälsan negativt. Risken för en allmänt dålig hälsa är nästan dubbelt så hög för de homo- och bisexuella som arbetar i en miljö där trakasserier förekommer, jämfört med övriga homo- och bisexuella.

Källa: Arbetslivsinstitutet 2003

· Endast 2 % av små och medelstora företag inbegriper sexuell läggning när de tillfrågas om vad de tänker på när de hör ordet "mångfald"?


· Bara var fjärde bland små och medelstora företag vet att sexuell läggning är en diskrimineringsgrund som omfattas av de lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet.

Källa: Temoundersökning 2005

 

Läs och ladda ner rapporterna som pdf här:

 På väg rapport [185 kB]

 Rapport 100 steg [2260 kB]

100_steg_omslag 


<< Tillbaka