Våningssäng på bröllopsresan?

Inför Stockholm Pride 2007 presenterades första kartläggningen om hur svenska företag bemöter homo- och bisexuella kunder.

Den ger en tydlig bild. Medan många homo- och bisexuella är osäkra på vilket bemötande de kommer att få, anser sig en majoritet av företagen vara tillräckligt kompetenta för ett professionellt bemötande av alla.

· 50 procent av de personer som deltagit i enkäten är osäkra på om man kommer bli bra bemött som kund på grund av att man homo- eller bisexuell:

- 41 procent är osäkra i kontakt med resebranschen
- 43 procent är osäkra i kontakt med banken
- 49 procent är osäkra i kontakt med försäkringsbolag
- 59 procent är osäkra i vid bilköp

· Var femte homosexuellt par kan spontant berätta om situationer där de blivit dåligt bemött enbart på grund av den sexuella läggningen

· Över 90 procent av de tillfrågade företagen anser sig ha tillräcklig kompetens för att bemöta homo- och bisexuella professionellt. Men endast var tredje av dessa företag kan ge något exempel (t.ex. annonsering, könsneutrala ord i blanketter, sponsring av Pride) på hur man visar kunder att man har ett bra bemötande av homo- och bisexuella kunder.

· Över 95 procent av företagen i undersökningen har utbildning av personal som möter kunder men endast 4 procent inkluderar frågor rörande ett professionellt bemötande av homo- och bisexuella kunder i utbildningen.


- Självklart finns det både bra och dåliga exempel. Syftet med undersökningen är att öka medvetenheten och intresset hos svenska företag kring vikten att arbeta med dessa frågor. När homo- och bisexuella hamnar i situationer som kan vara allt ifrån konstiga till rent kränkanden beror det oftast på ren aningslöshet och bristande kunskaper, säger Kristina Börjeson, informatör för Fritt Fram. Fler företag borde se affärsnyttan i ett bra bemötande, över 75 procent av homo- och bisexuella rekommenderar ofta homovänliga företag till andra.

Kartläggningen bygger på en enkät till 1200 homo- och bisexuella på internetcommunityn Qruiser, Sveriges största community för homo- och bisexuella, samt en enkät till de 15 största företagen inom bank-, försäkrings-, rese- och bilhandelsbranschen, sammanlagt 60 företag. Den utmynnar i ett antal konkreta råd till företag för att förbättra bemötandet av homo- och bisexuella kunder. Kartläggningen har genomförts av samarbetsprojektet Fritt Fram som arbetar med att höja kompetensen i arbetslivet och näringslivet i frågor om sexuell läggning. Projektet har bl.a. utbildat över 13000 chefer och medarbetare.

Ladda ner hela rapporten här: Rapport bemötande [784 kB]


För ytterligare information och kommentarer kontakta:
info@frittfram.se

 

Ladda ner rapporten som pdf här:

 

Rapport bemötande [784 kB]


<< Tillbaka