»Är det ok att ta med sin partner Johanna till julfesten om man själv heter Julia?«

 

Utbildning gör skillnaden!

För att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att vara öppen med sin sexuella läggning krävs en grundläggande kunskap.

Kunskap om hur små gester kan få stor betydelse, både i negativ och positiv bemärkelse. Om hur normen styr våra beteende. Om hur sociala mekanismer utesluter icke-heterosexuella från den kollegiala gemenskapen. Om vilket ansvar arbetsgivare, facket och vi alla har för att förbättra klimatet.

Fritt Fram kan inte länge erbjuda utbildningar, men några av organisationerna som ingått i projektet fortsätter att erbjuda utbildning i egen regi. Det kan handla om att utbilda alla personalansvariga eller skyddsombud eller en hel arbetsenhet i en kommun eller på företaget.

Ta kontakt med RFSL, HomO, Lärarförbundet och Akademikerförbundet SSR för att höra mer om vilka utbildningar som kan erbjudas. 

"Halvdagsutbildningen satte verkligen igång en process i arbets- gruppen genom att den ledde till nya tankar och perspektiv. Efter utbildningen har vi haft diskussioner och samtal av ett nytt slag. Det har lett till en mer öppen och effektiv kommunikation."

Lasse Einarsson, FoU-samordnare, Försäkringskassan