»Vad har arbetsmiljö med sexuell läggning att göra?«

 

Forskning

Forskning - kunskap gör förändring

En stor del av de kunskaper vi förmedlar bygger på aktuell forskning. Som att ungefär hälften av alla homo- och bisexuella upplever att deras kollegor har fördomar. Och att en fjärdedel säger att det förekommer trakasserier på arbetsplatserna mot homo- och bisexuella.

Två fristående forskningsprojekt har bedrivits i nära samarbete med Fritt Fram. Det ena är en stor enkätundersökning som genomförts av Arbetslivsinstitutet. En fortsatt forskning pågår utifrån materialet under Tema Arbetsliv i storstad, Arbetslivsinstitutet. Den andra är en intervjubaserad studie som genomfördes på Karlstads universitet.

Läs mer (PDF-filer)

Homosexuellas villkor i arbetslivet [1104 kB]
Gunnel Forsberg, Liselott Jacobsen, Goldina Smirthwaite
Karlstads univsersitet


 arbetslivsrapport nr 2004_16.pdf [2864 kB]
Carina Bildt, Redovisning av regeringsuppdraget att beforska homo- och bisexuellas arbetsvillkor.

 arbetslivsrapport nr 2004_10.pdf [530 kB]
Carina Bildt, Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Utbildning som förändringsverktyg [523 kB]
Olle Brynja, Carina Bildt. Arbetslivsrapport 2005:13

 

Boktips!

Normer i heterofabriken - Om hur heterosexualitet blir normen och påverkar alla på jobbet.

Normer_i_heterofabriken

Länk