»På jobbet är väl alla hetero, eller ...?«

 

Vad är Fritt Fram?

Fritt Fram att vara öppen på jobbet - även om man inte är heterosexuell

Fritt Fram var ett samarbetsprojekt som arbetade mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet. Fritt Fram jobbade för att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att vara sig själv oavsett sin sexuella läggning. Projektet avslutades hösten 2007.


Fritt Fram har sedan 2002 utbildat, utvecklat metoder och förändringsverktyg och höjt kompetensen kring sexuell läggning i arbetslivet.

Fritt Fram drevs 2007 av Arbetsgivare (Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, Södertälje Kommun), Fackförbund (Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet), intresseorganisationer (RFSL, EKHO) och HomO. Projektet är delfinansierat via medel från Europeiska Socialfonden och Equalprogrammet.

Under projektets gång har även följande organisationer varit delaktiga: Fackförbundet ST - Polisväsendet, Försvarsförbundet, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, LO, Officersförbundet, Rikspolisstyrelsen, Polisförbundet, SACO-Försvar, SEKO, SKTF, ST, Svenska kyrkans Församlingsförbund, TCO och Värnpliktsrådet.  

 


Nätverk för personalchefer och mångfaldsansvariga!

Fritt Fram har startat Sveriges första näringslivsnätverk med fokus på sexuell läggning kopplat till arbetsmiljö och mångfaldsfrågor.

Syftet är att skapa ett forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte kring hur företag kan skapa ett öppet arbetsklimat.

Mer information?
Gunnar Svensson integratia@swipnet.se
tel. 0708-805866

 

 

 

Eqaul_logga_sjöstjärna