Krock eller möte?

Krock eller möte? - Om professionellt bemötande och heteronormen

Många yrkeskårer och branscher har etiska riktlinjer som slår fast att alla människor ska bemötas likvärdigt. Trots etik och välvilja händer det att människor blir kränkta eller diskriminerade i mötet med en yrkesutövare - det blir krock i stället för möte.

Krock eller möte? handlar om hur bemötande ofta styrs av normer kring kön och sexuell läggning. En sådan norm är heteronormen - föreställningen att alla är heterosexuella - som genomsyrar samhället. Syftet med boken är att ge alla som i sitt arbete möter vårdtagare, klienter och kunder, kunskap, tips och idéer som inspirerar till ett öppet arbetsklimat och ett respektfullt professionellt bemötande av vårdtagare, klienter och kunder.

Krock_eller_möte?

Läsarcitat:

"I Krock eller möte? ges konkreta exempel som får en att inse hur heteronormen begränsar vårt synfält. Det öppnar för egen reflektion och medvetenhet om hur lätt man kan öka sin professionalitet i mötet med människor med annan sexuell läggning än man själv. En liten grundkurs för alla!"
Lena Mobrandt Lafa

"Krock eller möte? fungerar bra att reflektera utifrån. Hur lyhörd är jag för mina patienter i frågor runt sexuell läggning och livsstil? Boken är klar och enkel utan att för den skull förenkla komplicerade frågor. Jag tror boken kan föra upp ämnet på dagordningen i olika verksamheter. Den ger utrymme för ett öppet och tillåtande förhållningssätt och har inte ett uns av moraliserande över sig. Spontant tycker jag att alla som möter människor i sin yrkesutövning direkt kan ha nytta av boken."
Charlotte Henschel, leg. psykolog i företagshälsovården

 

Ladda ner en handledning för dig som vill arbeta med boken i en studiegrupp.

Bemötande handledning [507 kB]

 
Beställ direkt från denna webbplats! Du betalar endast för frakt och hantering.

Beställ

<< Tillbaka